افزایش ۷۹ درصدی تورم تولیدکننده مرغداری های کشور

افزایش ۷۹ درصدی تورم تولیدکننده مرغداری های کشور
شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان پارسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 79.38 درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشورزمستان ١٣٩٧(١٠٠=١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
گروه مرغ با افزایش 25.03 درصد و گروه تخم مرغ با کاهش 16.7 درصدی، افزایش 13.96 درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌اند.
همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با 114.57 و 10.65 درصد افزایش،موج افزایش ٧٩.٣٨ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده‌اند.درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٦، معادل 50.23 درصد (تورم سالانه) بوده است.
شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور درزمستان ١٣٩٧ نشان می‌دهد که استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و کاهش رو به رو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان شمالی و ایلام با 44.25 و 43.67 درصد است.
همچنین تمام استان‌های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل در این حوزه افزایش داشته‌اند، به طوری که استان گیلان با 211.41 درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.
شاخص گروه‌های اصلی
در زمستان ١٣٩٧ شاخص گروه مرغ به 657.37 واحد رسیده که نسبت به فصل قبل 25.03 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 114.57 درصد افزایش یافته است.
همه اقلام این گروه شامل پولت،مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب 24.64، 32.96 و ١٠.٠٨ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته‌اند.
همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب 105.56، 86.48 و 227.84 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند.
درزمستان ١٣٩٧ شاخص گروه تخم مرغ به 299.25 واحد رسیده که نسبت به فصل قبل 16.07 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 10.65 درصد افزایش یافته است.
در این گروه تخم مرغ نطفه‌دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ١٢.٩٩ و ١٩.٠٣ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان می‌دهد.
همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٩.١٣، ٣.١٠ درصد افزایش داشته است.
در زمستان ١٣٩٧ شاخص کود به 1089.50 واحد رسیده که نسبت به فصل قبل 13.49 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 21.57 درصد افزایش یافته است.
 
کلمات کلیدی تورم تولید کننده
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com