افزایش سهمیه مرغ گرم در استان تهران

افزایش سهمیه مرغ گرم در استان تهران
جلسه ویژه کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست استاندار تهران با موضوع وضعیت افزایش قیمت گوشت مرغ برگزار شد.
در روزهای اخیر و همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی سال شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ گرم در بازار هستیم تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت مرغ امروز به مرز ١٧ هزار تومان رسید.
بر همین اساس ، شب گذشته جلسه ویژه کارگروه تنظیم بازار استان تهران به ریاست محسنی بندپی استاندار تهران و با حضور معاون اقتصادی استانداری، مدیرکل صمت استان و مدیران عضو کارگروه برگزار شد.
پس از بررسی وضعیت موجود در خصوص موضوع محوری افزایش قیمت هرکیلو مرغ در میادین و بازار ، گزارشی از نظارت انجام شده و دلایل افزایش قیمت مرغ ارائه شد.
استاندار تهران در حاشیه نشست گفت: در این جلسه مقرر شد ؛سهمیه مرغ گرم و منجمد در استان تهران افزایش یابد.
بر همین اساس قرار شد؛روزانه ٨٠٠ تن مرغ گرم ( ٦٠٠ تن از سایر استانها و ٢٠٠ تن از  اداره کل پشتیبانی امور دام و همچنین ٥٠٠ تن مرغ منجمد در شبکه توزیع میادین شهر از محور میدان بهمن توزیع شود.
وی افزود:همچنین قرار شد اتحادیه صنوف مرغ و ماهی برای توزیع مرغ وارد شوند و ٢٠٠ تن از طریق ماشین های یخچال دار و ١٠٠ تن از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع شود.
به گفته استاندار تهران با ورود مرغ منجمد با قیمت هرکیلو١٠ هزار و ٥٠٠ تومان نیاز بازار تأمین می شود و با عرضه آن قیمت مرغ کاهش می یابد و نگرانی به وجود آمده در بازار مرتفع می شود.
محسنی بندپی گفت:همچنین برای توزیع گوشت قرمز ؛ از طریق وزارت صمت برای خانوار کم درآمد از طریق فروشگاه های معتبر و زنجیره ای برای ١٣ میلیون خانوار در کل کشور پیش بینی شده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com