افت شدید قیمت مرغ در جاکارتا

افت شدید قیمت مرغ در جاکارتا
بهای گوشت مرغ بار دیگر در روز شنبه 31 آگوست با کاهش شدید مواجه شد و زیر قیمت تولید رفت.
Parjuni رئیس شعبۀ مرکزی اتحادیۀ مرغداری اندونزی در این لاره توضیح داد بعد از ماه جولای قیمت گوشت مرغ به قیمت مناسب 20,000 تا 21,000 روپیه/کیلوگرم رسید اما بها بسیار پایین تر وحتی تا زیر قیمت تولید رسید. وی افزود :"در روز 5شنبه 29 آگوست بهای گوشت مرغ برای صادرات به 10,000 روپیه/کیلوگرم و برای مصرف کنندگان داخلی به 12,000 روپیه/کیلوگرم رسید در حالیکه قیمت تولید 17,500 تا 18,000 روپیه/کیلوگرم بود. از ژانویۀ 2019 تاکنون فقط در ماه جولای شاهد یک افزایش بودیم، که مایۀ تسلی بوده است. قیمت الان مشابه قیمت ماه سپتامبر 2018 است که با افت شدید قیمت همراه بود."
مرغداران در واکنش به این کاهش قیمت، اعتراضی صلح آمیز را در 1 سپتامبر و همچنین در 5 سپتامبر در جاکارتا و سولورایا برگزار می کنند.
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com