افتتاح بخش توزین کارخانه داروهای دامی گرمسار

افتتاح بخش توزین کارخانه داروهای دامی گرمسار
بخش توزین متمرکز و نمونه برداری کارخانه داروهای دامی گرمسار با حضور رییس سازمان دامپزشکی کشور افتتاح شد.
حمیدرضا حسینی مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت : در این بخش عملیات ثبت روزانه 3و تن ماده موثره و کمکی مطابق SOP و حفظ الزامات استاندارد GMP در سامانه Log book انجام می شود.
حسینی افزود: این مرکز در در زیربنایی به مساحت 300 متر مربع و سرمایه گذاری یک میلیارد تومان راه اندازی شده است.
رییس سازمان دامپزشکی کشور در سفر به گرمسار از مرحله نخست آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی و آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه میکروبیولوژی کارخانه داروهای دامی گرمسار هم بازدید کرد.
این آزمایشگاه ها در 400 متر مربع و با سرمایه گذاری یک میلیارد تومان ساخته شده است .
مرحله دوم این آزمایشگاه ها با ساخت بخش های فرمولاسیون ، کالیبراسیون ، R&D ، ترازوهای دقیق ، پایداری داروها ، تعیین تاریخ انقضاء داروها، آزمایشگاه بسته بندی و بخش های قرنطینه تا سه ماه آینده بهره برداری می شود.
این آزمایشگاه ها محصولات را با رعایت الزامات و استانداردهای روز دنیا مطابق فارماکوپه های بین المللی به بازار عرضه می کند
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com