اعضای جدید هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی مشخص شد

اعضای جدید هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی  مشخص شد
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
طی مجمع اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی و مرغ داران گوشتی ایران، اعضای جدید هیئت مدیره این اتحادیه با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضا انتخاب گردید:

این مجمع با حضور معاونت توسعه  تعاونی تشکل ها و نظام  بهره برداری ، مسئول حراست و مدیرکل دفتر توسعه آموزشی و ترویج تعاونی ها و تشکل ها برگزار گردید و تعداد 9 اتحادیه استانی  به عنوان اعضای هیئت مدیره و دو استان به عنوان بازرسی انتخاب شدند:

- آقای غلام حسین جافر-رییس هیئت مدیره-گلستان
- آقای  سید صدر الدین عظیمی-نایب رئیس هیئت مدیره-استان فارس
- آقای فرهاد جنویان-منشی-اصفهان
- آقای فرهاد گیابصی-عضو هیئت مدیره-گیلان
- آقای محمد حسین زمانی راد-عضو هیئت مدیره-خوزستان
- آقای احمد بروغنی-عضو هیئت مدیره-خراسان
- آقای عطا الله حسن زاده-عضو هیئت مدیره-مازندران
- آقای احمد گلی-عضو هیئت مدیره-مرکزی
- آقای جواد سلطانی- عضو هیئت مدیره-آذربایجان غربی

همچنین اعضای عدالبدل هیئت مدیره نیز از استان تهران در آذربایجان غربی مشحص و تعیین گردید

به گزارش خبر گزاری ITPNews:


 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com