اعتراض دامداران خراسان رضوی در حضور مدیر کل جهاد واستاندار

00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
این فیلم اعتراض و تجمع دامداران خراسان رضوی را در تاریخ اول شهریور نود و نه در حضور مدیر کل جهاد و استاندار این استان نشان می دهد .
این فیلم توسط یکی از کاربران برای ما ارسال شده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com