اعتراض دامداران آلمانی به دولت این کشور

دانلود
دامداران آلمانی هشدار دادند: اگر دولت برای تولید پشم گوسفند یارانه ندهد و واردات ادامه یابد، تولید پشم در آلمان به خطر می افتد
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com