اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ تخم مرغ افزایش صادرات آن بود

اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ تخم مرغ افزایش صادرات آن بود
رضایی در خصوص افزایش نرخ تخم مرغ و گوشت هم توضیح داد: اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ تخم مرغ افزایش صادرات آن بود که با متوقف شدن موقت صادرات قیمت تخم مرغ به قیمت مصوب برگشت.
مرتضی رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کثرت دستورالعمل‌ها و ضوابط دست و پاگیر گفت: یک معنای دیگر ناهماهگی هم تداخل مسئولیت‌ها و وظایف است و وقتی همه دستگاه‌ها می‌خواهند به وظایفشان عمل بکنند این مشکلات به وجود می‌آید.
او در خصوص افزایش نرخ تخم مرغ و گوشت هم توضیح داد: اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ تخم مرغ افزایش صادرات آن بود که با متوقف شدن موقت صادرات قیمت تخم مرغ به قیمت مصوب برگشت، اما در مورد گوشت با توجه به نوسان قیمت ارز، عطش قاچاق معکوس اتفاق افتاد وگرنه در تولید گوشت اتفاقی نیفتاده است و با تدابیری که اتخاذ شده به زودی قیمت گوشت به زیر ۵۰ هزار تومان برمی گردد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com