استفاده از بتائین در خوراک حیوانات

استفاده از بتائین در خوراک حیوانات
یکی از کاربردهای شناخته شده بتائین در خوراک حیوانات، ذخیره هزینه های خوراک از طریق جایگزینی  کولین کلراید و متیونین به عنوان متیل دنور در جیره های غذایی طیور است. علاوه بر این کاربرد، بتائین می تواند برای کاربردهای متعدد در گونه های مختلف حیوانات با دوز بالا استفاده شود. در این مقاله توضیح خواهیم داد که این کاربردها مستلزم چه چیزی است؟
از بتائین به عنوان یک تنظیم کننده فشار اسمزی استفاده می شود که می توان از آن برای کاهش تاثیرات منفی استرس گرمایی و کوکسیدیوز استفاده کرد. از آن جایی که بتائین بر چربی و پروتئین تاثیر گذار است، می تواند برای بهبود کیفیت لاشه و کاهش چربی کبد نیز استفاده شود.

جایگزینی متیونین – کولین

گروه های متیل در سوخت و ساز همه حیوانات، نقش حیاتی دارند، به خصوص حیواناتی که نمی توانند گروه های متیل را تولید کنند و در نتیجه باید آنها را در جیره غذایی خود دریافت کنند. گروه های متیل در واکنش های متیلاسیون (متیل دار کردن) استفاده می شوند تا متیونین را دوباره متیل دار کنند و ترکیب های کارآمدی همچون کارنیتین، کراتین و فسفاتیدیل کولین را از طریق  محل عبور اس-ادنوزیل متیونین تنظیم کند. کولین برای ایجاد گروه های متیل می تواند با بتائین در میتوکندری اکسید شود (شکل 1). نیاز جیره غذایی به کولین می تواند بعد ازآنکه اس-ادنوزیل متیونین در دسترس قرار گرفت، از کولین موجود در مواد خام (سبزیجات) و تولید فسفاتیدیل کولین و کولین تامین شود. بازتولید متیونین از طریق بتائین اتفاق می افتد که یکی از سه گروه متیل خود را به هموسیستئین می دهد و این امر از طریق آنزیم بتائین-هموسیستئین متیل ترانسفراز رخ می دهد. بعد از دادن گروه متیل، یک مولکول از دی متیل گلیسین(DMG) باقی می ماند که با گلیسین اکسید می شود. جایگزینی بتائین در این بازتولید نشان داده است که این امر موجب کاهش میزان هموسیستئین می شود در حالی که میزان سرین پلاسما و سیستئین کمی افزایش می یابد. این تحریک هموسیستئین وابسته به بتائین برای متیلاسیون مجدد و در پی آن کاهش هموسیستئین پلاسما می تواند تا زمانی حفظ و نگهداری شود که بتائین جایگزین به دست آید. به طور کلی، مطالعات در مورد حیوانات نشان می دهد که بتائین می تواند با بازدهی بهتر جایگزین کولین کلراید شود؛ همچنین می تواند جایگزین بخشی از کل متیونین جیره شود و در نتیجه با جیره غذایی ارزان تر، همان کارایی حفظ می شود.

شکل 1- متابولیسم گروه متیل
 


متابولیسم گروه متیل

ضررهای اقتصادی ناشی از استرس گرمایی
افزایش مصرف انرژی برای کمک به بدن در کاهش استرس گرمایی می تواند در دام ها موجب اختلالات پرورش سخت شود. تاثیرات استرس گرمایی در جیره غذایی گاوها برای مثال می تواند ضررهای اقتصادی بیش از 400 یورو برای هر گاو در عرض یک سال را به وجود آورد که این امر به دلیل کاهش شیر آنها است. این افزایش مصرف انرژی در مرغ های تخمگذار موجب کاهش عملکرد آنها می شود. بتائین که زوئیتریون دو قطبی و کاملا محلول در آب است می تواند به عنوان تنظیم کننده اسمزی عمل کند. این امر موجب افزایش ظرفیت نگهداری آب در روده و در بافت عضلانی از طریق نگه داشتن آب در مقابل گرادیات غلظت وهمچنین موجب بهبود عملکرد پمپ یونی سلول های روده می شود. این کار موجب کاهش مصرف انرژی می شود که می تواند بعدا برای عملکرد بهتر استفاده شود. جدول 1 خلاصه ای از آزمایش های استرس گرمایی و مزایای بتائین را نشان می دهد.
عملکرد کلی بتائین در زمان استرس گرمایی افزایش مصرف خوراک، بهبود سلامت و در نتیجه عملکرد بهتر حیوانات است.


پشتیبانی و هم افزایی در زمان عفونت های کوکسیدیوزی
کوکسیدیوز نوعی بیماری روده در طیور است و عفونت ناشی از آن با اختلالات اسمزی و یونی همراه است که اغلب به صورت از دست دادن آب بدن و اسهال بروز می کند. یکی از شناخته شده ترین کارایی های بتائین توانایی آن در کمک به سلول ها در تحمل استرس اسمزی و امکان برای ادامه فعالیت های عادی متابولیک در شرایطی است که به صورت عادی ممکن است سلول را غیرفعال کند. یونوفرهای متعدد و داروهای ضد کوکسیدیوز به طور گسترده برای جلوگیری از کوکسیدیوز استفاده می شوند.
بر اساس خاصیت حفاظت اسمزی، بتائین ممکن است تاثیر تثبیت کنندگی بر روی سلول های روده در جوجه های آلوده به کوکسیدیوز داشته باشد و تاثیرات بیماری زای عفونت را کاهش دهد. مطالعات متعددی در ارتباط با تاثیر بتائین روی کوکسیدیواستات یونوفر و تاثیر مثبت آن روی محصولات طیور است. بتائین در ترکیب با سالینومایسین که کوکسیدیواستات یونوفر است، بر عملکرد طیور در زمان آلودگی به کوکسیدیوز تاثیر مثبت دارد که در جدول 2 نشان داده شده است. بتائین همراه با سالینومایسین در جیره موجب کاهش پیشرفت جراحات ناشی از ایمریا اسرولینا شده است تا حدی که این جراحات نسبت به جوجه هایی که فقط بتائین یا فقط سالینومایسین مصرف کرده اند بسیار کمتر بوده است. این آزمایش نشان می دهد که بتائین در بهبود عملکرد جوجه های آلوده به کوکسیدیوس تاثیر مستقیم می گذارد، که این امر از طریق مهار بخشی از حمله کوکسیدیوزها و جلوگیری از پیشرفت آنها صورت می گیرد، و یا برآنها تاثیر غیرمستقیم می گذارد که تاثیر غیرمستقیم آن از طریق پشتیبانی از ساختار روده و عمل روی عفونت کوکسیدیوزی موجود است. این تاثیر هم افزایی بتائین و کوکسیدیواستات یونوفر را می توان اینگونه توضیح داد که تاثیر بازدارنده کوکسیدیواستات یونوفری روی آنزیم ها در انتقال کولین به بتائین نقش داد و در نتیجه نیاز به گروه متیل دهنده ها یا همان دنورها بیشتر می شود.

ویژگی های کشتار
بتائین محصولی کاملا شناخته شده در بهبود ویژگی های لاشه است. بتائین به عنوان متیل دنور میزان متیونین/سیستئین را برای دآمیناسیون کاهش می دهد و بدین ترتیب سنتز پروتئین افزایش می یابد. بتائین به عنوان یک متیل دنور قوی، سنتز کارنیتین را هم افزایش می دهد. کارنیتین در انتقال اسیدهای چرب به میتوکندری برای اکسیداسیون نقش دارد و موجب کاهش محتویات چربی کبد و لاشه می شود. بتائین، از طریق تنظیم اسمزی، موجب احتباس مفید آب در لاشه می شود. جدول 3، خلاصه ای از آزمایشات متعدد را نشان می دهد که به جایگزینی بتائین در جیره غذایی پاسخ مثبت داده اند. بتائین در طیور موجب افزایش گوشت سینه و گوشت دار شدن لاشه می شود و چربی شکم را کاهش می دهد.محافظت کبدی
کبد ارگانی مهم و حیاتی هم برای انسان و هم برای حیوانات است. اختلال عملکرد کبد در ارتباط با اختلالات متابولیک است مانند کتوزیز در گاوهای شیرده یا سندروم کبد چرب در طیور. کبد می تواند تحت تاثیر عوامل استرس زای بیرونی قرار بگیرد. برای مثال چالش های مایکوتوکسین به این دلیل شناخته شده هستند که بر کبد تاثیر می گذارند. بعد از آن، کبد در دوره های پیک تولید تحت فشار بالا قرار می گیرد؛ در دوره های پیک تولید، چربی ها باید بسیج شوند و در بدن حیوان حرکت کنند تا در کلستوم، شیر یا تخم مرغ آن قرار بگیرند. گزارش شده است که استفاده از بتائین در گاوهای شیری موجب کاهش پلاسمای NEFA و BHBA، که شاخصی برای بهبود عملکرد کبد است، می شود. در مرغ های تخمگذار، چربی کبد با افزایش میزان بتائین کاهش چشمگیری داشته است. این آزمایش نشان داد که افزایش تری گلیسیرید سرم و کلسترول به این معنا است که چربی از کبد جدا شده و به عنوان کلسترول از طریق خون منتقل می شوند تا تخم مرغ شکل بگیرد.

نتیجه گیری
بتائین برای گونه های حیوانی مختلف، کارایی متفاوتی دارد. با استفاده از بتائین، نه تنها هزینه های خوراک ذخیره می شود بلکه با اضافه کردن بتائین در فرمولاسیون جیره های امروزی می توان افزایش عملکرد نیز داشت. بعضی از کاربردهای بتائین به خوبی شناخته نشده اند و یا از آنها استفاده گسترده نمی شود. با این حال، استفاده از بتائین در افزایش عملکرد حیوانات (با تولید بالا) نقش داشته است اگر چه ژنتیک های مدرن با چالش های روزافزون مانند استرس گرمایی، کبد چرب و بیماری کوکسیدیوز مواجهند.


 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com