از 160 واحد تخم گذار استان تهران تنها 60 واحد فعال می باشد

از 160 واحد تخم گذار استان  تهران تنها  60 واحد فعال می باشد
پس از شیوع بیماری انفلوانزا در سال 1396بسیاری از واحدهای تخم گذار استان تهران اجبارا از چرخه تولید باز ماندند و اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال از آن رخدارد، تنها 60 واحد از 160 واحد استان تهران با ظرفیت نزدیک به پنج میلیون مرغ تخم گذار به فعالیت خود ادامه می دهند.
تولیدکنندگان استان تهران افزایش قیمت نهاده در بازار و عدم تامین آن از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین کاهش یکباره بهای تخم مرغ به دلیل پیش گیری از صادرات را نگران کننده خوانده و ادامه این روند را به زیان صنعت تخمگذار کشور میدانند.

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1397/09/01 تا تاریخ 1397/11/24 به صورت «روزانه»

منبع :ITPNews.com
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com