ارز 4200 تومانی از نهاده‌های دامی حذف شود

ارز 4200 تومانی از نهاده‌های دامی حذف شود
تصویر:سید جواد ساداتی نژاد - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: ارز 4200 تومانی از نهاده‌های دامی حذف بشود تا حمایت روی تولید نهاده‌های دامی در داخل کشور و یا در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده داده شود.
سید جواد ساداتی‌نژاد اظهار کرد: درباره نهاده‌ها با جلسات متعددی که گذاشته شد شرایط بهتری در حوزه مرغ گوشتی شرایط بهتری پیدا کرد.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات بخش مربوط به تخم‌مرغ پا برجاست و بازرگاه تسلط بهتری پیداکرده اما نقایصی دارد و در مدیریتش دچار ضعف هستیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: به اعتقاد من راهکار نهایی این کار این است ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی حذف بشود تا بتواند این حمایت روی تولید نهاده‌های دامی در داخل کشور و یا در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده داده شود.
وی گفت: راه دیگری نداریم و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با مشکل مربوط به نهاده‌های دامی مواجه نباشیم.
 
کلمات کلیدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com