ارزیابی کیفیت جوجه - آیا ناف التیام نیافته همیشه به معنی جوجه بد می باشد؟

ارزیابی کیفیت جوجه - آیا ناف التیام نیافته همیشه به معنی جوجه بد می باشد؟

سلامت جوجه ها در زمان تفریخ می تواند بر روی کیفیت جوجه های گوشتی ، مراحل رشد و ویژگی های گوشت آنها تأثیر بگذارد. غربال جوجه های ضعیف بعد از تفریخ انجام می گردد. جوجه های سالم را می توان با نگاه کردن به هوشیاری آنها ، وجود هر گونه جراحت و یا نقص و بررسی وضعیت ناف تشخیص داد.

تحقیقات منتشر نشده ای نشان داده است که جوجه های با ناف دکمه ای کوچک به خوبی جوجه های با ناف به طور کامل بسته شده تفریخ را انجام نمی دهند، که این منتج به کاهش وزن جوجه های گوشتی شده که به دلیل عدم تشخیص عفونت کیسه زرده در زمانی که جوجه ها درجه 1 بوده اند می باشد.

در حال حاضر هیچ روش علمی و استانداردی برای ارزیابی کیفیت جوجه های تفریخ شده وجود ندارد و معمولاً این کار با توجه به مشاهدات فردی (بصری) کارکنان جوجه کشی و یا کشتن جوجه ها جهت نمونه برداری از حضور باکتری ها در کیسه زرده، صورت می گیرد که هیچ یک از این روش ها برای تشخیص عفونت کیسه زرده در جوجه های تازه تفریخ شده دارای سرعت و اعتبار کافی نیستند.


ابزار جدید تشخیصی

دمانگاری بوسیله مادون قرمز (IRT) ، اندازه گیری دمای سطح یک شیء و نمایش این اطلاعات به عنوان یک تصویر می باشد . به تصویر سمت چپ نگاه کنید که در آن نمای یک جوجه که به پشت خوابانیده شده نشان داده شده است . در قسمت بالا ناف، پاها در هر دو طرف و شکم در وسط می باشد . نواحی زرد رنگ گرمتر و نواحی آبی و سیاه سردتر هستند. این تکنولوژی در گاو و اسب برای تشخیص زود هنگام جراحت و عفونت ها قبل از بروز علائم دیده می شود. با تشخیص به موقع عفونت ها، درمان مؤثر خواهد شد. این درمان اولیه هزینه های مربوط به راندمان تولید ضعیف و احتمال افزایش مرگ و میر را کاهش می دهد.

هدف از این تحقیقات ، ارزیابی IRT به عنوان یک ابزار برای تشخیص به موقع عفونت کیسه زرده در جوجه های گوشتی می باشد. اگر IRT در تشخیص عفونت کیسه زرده مؤثر باشد، این روش می تواند حذف های غیر ضروری جوجه ها را پس از تفریخ کاهش دهد و کیفیت جوجه های گوشتی و راندمان تولید را بهبود ببخشد.

جوجه های سالم و ناف دکمه ای

آنچه ما انجام داده ایم: جوجه های با ناف دکمه ای جزئی، در یک مکانی از یک کارخانه جوجه کشی تجاری جمع آوری شدند . جوجه ها به جز، ناف دکمه ای آنها سالم به نظر می رسند (تصویر شماره 8763 در سمت راست). جوجه های سالم با ناف های کاملاً بسته شده نیز جمع آوری شدند (تصویر با شماره 9273 در سمت چپ). تصاویر توسط دوربین IRT در سنین 0 ، 3 و 6 روزگی گرفته شده است. دمای نواحی ناف جوجه ها اندازه گیری گردید. جوجه ها نیز در این روزها وزن شده و سلامت عمومی آنها به صورت بصری مورد بررسی قرار گرفت. همه جوجه ها به مدت 6 هفته رشد کردند. مصرف خوراک و مرگ و میر در کل دوره رشد تحت نظارت قرار گرفت. در سن 6 هفتگی پرندگان به صورت جداگانه وزن کشی شدند و سپس به مرکز پردازش تجاری فرستاده شدند.

 

آنچه ما فهمیدیم: در سن 0 روزگی هیچ اختلافی در وزن جوجه های با ناف سالم و ناف دکمه ای وجود نداشت. در روز 3، جوجه های سالم نسبت به جوجه های با ناف دکمه ای سنگین تر بودند و در 42 روزگی جوجه های گروه سالم هنوز هم سنگین تر از جوجه های گروه ناف دکه ای بودند (به جدول زیر نگاه کنید).


هیچ اختلافی بین گروه سالم و گروه ناف دکمه ای در ضریب تبدیل غذایی و مرگ و میر وجود ندارد. در هر دو گروه جوجه های سالم و ناف دکمه ای، از روی وزن در 0 روزگی، وزن بعدی تا حدی قابل پیش بینی بود. پرنده های با وزن 0 روزگی پایین تر از متوسط در طول تولید سبک تر می مانند و پرندگان با وزن 0 روزگی بیشتر سنگین تر می شوند. وزن 3 روزگی و 42 روزگی در جوجه های ناف دکمه ای همبستگی بیشتری نسبت به جوجه های سالم دارد. این بدان معنی است که آن دسته از جوجه های ناف دکمه ای که قادر به بدست آوردن وزن مناسبی در مراحل اولیه هستند به احتمال زیاد دارای وزن بالاتری در طول دوران پرورش می باشند. بسیاری از تحقیقات قبلی نشان داده است که وزن اولیه و وزن حمل (کشتار) به هم مرتبط هستند. اما این ارتباط ممکن است در جوجه های ناف دکمه ای حتی قوی تر هم باشد، که این در همه گله های جوجه های گوشتی وجود دارد.

 


حداکثر دمای منطقه ناف در 0 و 3 روزگی در جوجه های سالم گرمتر از جوجه های ناف دکمه ای بود. در 6 روزگی ، دیگر اختلاف قبل در دمای ناف بین گروه ها وجود نداشت. در جوجه های ناف دکمه ای دمای ناف در صفر روزگی، همبستگی مثبتی با دمای ناف در 6 روزگی داشت و نیز وزن در روزهای 6 و 42. اما در جوجه های سالم این طور نیست. این نشان می دهد که در جوجه هایی که در حال حاضر به وسیله عفونت دچار تنش شده اند (جوجه های ناف دکمه ای) توسط درجه حرارت در صفر روزگی می توان کیفیت جوجه و عملکرد آن را در هفته اول زندگی و فراتر از آن پیش بینی نمود. از جوجه های ناف دکمه ای ، جوجه هایی که ماکزیمم دمای سطح ناف پایین تری در زمان هچ دارند، به احتمال زیاد در ادامه دمای ناف پایین تری دارند و نیز به احتمال زیاد وزن کمتری دارند. همچنین بین دمای ناف در 3 و 6 روزگی و وزن در 42 روزگی در جوجه های ناف دکمه ای همبستگی وجود داشت. این نتایج به این معنی است که
IRT می تواند برای تشخیص اینکه کدام یک از جوجه های ناف دکمه ای در زمان پرورش از بین خواهند رفت و کدام پرورش خوبی انجام خواهند داد و می توانند در مزرعه مرغ گوشتی قرار بگیرند، کمک کند.

ته خط : IRT ممکن است ابزار مناسبی باشد برای تشخیص اینکه کدام یک از جوجه های ناف دکمه ای در واقع جوجه های ضعیفی هستند (که باید حذف شوند) و کدام جوجه ها به طور معمول به عنوان جوجه های گوشتی خواهند رفت و باید برای مزارع مرغ گوشتی فرستاده شوند.

از اینجا کجا برویم؟

تحقیقات بیشتری برای تأیید نتایج مورد بحث در اینجا نیاز می باشد تا ببینیم که آیا IRT ابزار مؤثری برای جداسازی کیفی جوجه ها با در نظر گرفتن سویه های مختلف ژنتیکی، سنین مختلف گله مرغ مادر و مشکلات گله مادر می باشد؟

اگر اطلاعات بیشتری جمع آوری شود، دستور العمل ها می تواند برای دمای قابل قبول ناف با IRT به جهت بهینه سازی کیفیت خوب جوجه ها و عملکرد جوجه های گوشتی گسترش یابند.

مفاهیم صنعتی

روش های متداول برای تعیین کیفیت جوجه قابل اطمینان نبوده و متناقص هستند. در حال حاضر در هر صد جوجه ای که از جوجه کشی ها برای مزارع مرغ گوشتی فرستاده می شود دو جوجه نامناسب وجود دارد و تاکنون تا 2% مرگ و میر جوجه های گوشتی که ممکن است به دلیل کیفیت پایین جوجه اتفاق بیافتد (یا دیگرعوامل جوجه کشی)  پذیرفته شده است.

اگر روش های علمی بیشتری برای نشان دادن کیفیت جوجه ها وجود داشت ، کیفیت جوجه ها می توانست در روز تفریخ و قبل از اینکه جوجه ها برای مزارع مرغ گوشتی فرستاده شود، به دقت مورد قضاوت قرار گیرد.

این تکنولوژی دارای پتانسیل لازم برای بهبود سلامت طیور و امکانات عیب شناسی می باشد. به واسطه استفاده از IRT ، تشخیص های زودتر و دقیق تری از عفونت کیسه زرده امکان پذیر می شود. IRT ، می تواند یک ابزار ارزشمند برای جوجه کشی ها و کل زنجیره طیور فراهم کند.

 

منبع:

-E.ODea,2009

 
کلمات کلیدی ناف جوجه بد کیفیت جوجه
نظرات شما
 •  

  نازنین اسماعیل زاده گفت : ۹۱/۰۹/۱۳

  سلام وخسته نباشید
  مقاله مفید و جالب می باشد.

  پاسخ...
 •  

  سید پدرام پژوهش گفت : ۹۱/۰۹/۱۴

  با سلام
  عفونت زرده یکی از عمده ترین بیماری هاییست که سبب تلفات شدید در هفته اول پرورش می شود و عمده مرغداران با آن دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به مطالب بالا اگر امکان تشخیص در داخل کارخانه جوجه کشی توسط دستگاه IRT وجود داشته باشد، قطعاً مشکل بزرگ اکثر مرغداران و تلفات شدید طی هفته اول به حداقل خود خواهد رسید.
  با تشکر و سپاس

  پاسخ...
 •  

  محمد آزاد گفت : ۹۱/۰۹/۱۴

  با سلام
  از آنجایی که جوجه های وازد یکی از مشکلات مهم پرورش دهندگان مرغ گوشتی می باشد اگر راهکاری عملی برای جدا کردن این جوجه ها وجود داشته باشد کمک شایانی خواهد بود.
  با تشکر از مطلب جالب شما .

  پاسخ...
 •  

  فرزین گفت : ۹۱/۰۹/۱۶

  سلام؛
  سپاس از مطلب بسیار زیبای شما

  پاسخ...
 •  

  محمد رضا گفت : ۹۱/۰۹/۲۰

  مطلب زيبايي بود اما من يك دستگاه جوجه كشي دارم اما نميدونم از روز اول كه تخم مرغ ميزارن دماي دستگاه چند بايد باشد 5روز بعد چند بايد باشد 10روزبعد چند بايد باشد براي همين تخم مرغ هايي كه ميزارم تودستگاه جوجه 10روزه ميشن بعد ميميرن همه چيز دستگاه سالم به هركسي نشون دادم نتونس بگه ممنون ميشم اگه كمكم كنيد

  پاسخ...
 •  

  فائزه عسکری گفت : ۹۱/۰۹/۲۶

  با سلام مگه جوجه هم ناف داره؟ جوجه که جفت نداره و تغذیه هش از زرده تامین میشه.

  پاسخ...
 •  

  فروغ آشتیانی گفت : ۹۱/۰۹/۲۶

  جناب آقای محمد رضاما دمای دستگاه را باید تدریجا پایین بیاورید. دمای دستگاه شما خیلی بالا است. تخم مرغ در روز اولی که در دستگاه قرار دارد به دمای بالا یعنی حدود 100 درجه فارنهایت نیازمند است اما بعد از آن خود جنین بزرگ میشود و گرما تولید میکند که دما کم کم پایین می آید

  پاسخ...
 •  

  یه همکار گفت : ۹۱/۰۹/۲۹

  با تشکر از مقاله اتان، اما در صورتیکه وزن پایان دوره برای سالمها بیش از جوجه های ناف دکمه ای است، چگونه ضریب تبدیل هر 2 گروه یکسان است؟( طبق اظهارات در قسمت " آنچه ما فهمیدیم" پاراگراف دوم زیر جدول)

  پاسخ...
 •  

  پدرام پوراسمعیلی گفت : ۹۱/۱۰/۰۱

  با سلام
  در خصوص سوال جناب آقای محمدرضا و نیز در تکمیل پاسخ سرکار خانم آشتیانی، لازم به ذکر است که روند تنظیم دما در دستگاه های جوجه کشی به دو مرحله تقسیم می شود:
  1- مرحله ستری (1-18 روزگی): که در این محدوده زمانی دما به صورت ثابت و به میزان 37.4 درجه سانتیگراد و یا 99.4 درجه فارنهایت در نظر گرفته می شود. در صورتیکه دستگاه جوجه کشی شما مجهز به ترموستات با قابلیت برنامه قطع و وصل به المنت ها نباشد، کنترل بایستی به صورت دستی انجام شود. در ضمن تا سن 9 روزگی تخم مرغ ها فعالیت المنت ها بالاتر و از آن به بعد چون جنین بزرگتر شده و گرمای بیشتری تولید می کند نیاز به فعالیت المنت بسیار کمتر می شود.
  2- مرحله هچری (3 روز آخر): چونکه احتمالاً هر دو مرحله جوجه کشی در دستگاه شما در یک مکان انجام می شود. فقط ذکر این مطلب ضروریست که در هچر دمای چایین تری نسبت به ستر نیاز می باشد و شما بهتر است طی 3 روز آخر دمای دستگاه را به صورت تدریجی تا 98.5 درجه فارنهایت پایین بیاورید.

  پاسخ...
 •  

  فروغ آشتیانی گفت : ۹۱/۱۰/۰۵

  همکار محترم همان طور که می دانید ضریب تبدیل به دو فاکتور بستگی دارد یکی از آنها گوشت تولیدی است و فاکتور دیگر غذای مصرفی است اگر گفته میشود افزایش وزن بیشتر بوده اما ضریب تبدیل تغییری نکرده یعنی در گروهی که افزایش وزن بیشتر بوده خوراک بیشتری هم مصرف شده

  پاسخ...
 •  

  كامران اسكندري گفت : ۹۱/۱۰/۲۵

  با تشكر از مقاله آموزنده شما.

  پاسخ...
 •  
  محمد رضا گفت : مطلب زيبايي بود اما من يك دستگاه جوجه كشي دارم اما...

  بهزاد گفت : ۹۸/۰۲/۱۰

  با سلام
  من سی تا جوجه یک هفته‌ای خریدم تا به صورت تفریحی اونا رو بزرگ کنم ،تازگی ها متوجه شدم بند ناف شون به صورت زایده سیاه رنگی رو بدنشون مونده و با جستجو در اینترنت فهمیدم میگن بند ناف دکمه ای ، موقع خرید فروشنده توصیه کرده بود برای مرگ کمترشون از انتی بیوتیک انرو، یک سی سی در لیتر به مدت دو روز استفاده کنم و بعد مولتی ویتامین بهشون بدم، ایا این نوع ناف موجب مرگ در اینده میشه ؟
  راهی نیست که بشه این زایده رو جدا کرد؟

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com