ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ

بر اساس طرح جدید ارتقا کیفیت بهداشتی گوشت مرغ در سه نوع با کیفیت و قیمت متفاوت عرضه می شود .
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به طرح جدید ارتقا کیفیت بهداشتی گوشت مرغ گفت:براساس براساس این طرح سه نوع مرغ B,مرغA و مرغ A و پلاس به بازار عرضه می شود .
حسین ایراندوست افزود:این دسته بندی ها برپایه کیفیت کشتارگاهی مرغ است که مرغ B در کشتارگاه با خط یک(تخلیه اندرونی مرغ با دست) تولید می شود.
دانلود
وی تصریح کرد: مرغA با دستگاه های اتوماتیک تخلیه درونی می شود که نتیجه آن کم ترین دور ریز را دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد:مرغ Aپلاس هم ضمن کشتار با خط ۲(خط اتوماتیک تخلیه اندرونی مرغ)و حذف خنک کننده آبی مرغوب ترین مرغ از نظر کیفیت کشتارگاهی است.
ایراندوست افزود: مرغB که عمده مرغ توزیع شده دربازار است مطابق قیمت تنظیم بازارکشور عرضه می شود،مرغAتا ۵درصد گرانتر از قیمت تنظیم بازار است و مرغ Aپلاس تا ۱۰ درصد افزایش قیمت تنظیم بازار عرضه میشود.
 هم اکنون در بازار اصفهان مرغ Bو مرغ Aپلاس توزیع میشود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com