ارائه مدلی كاربردی برای بهينه سازی مصرف انرژی در صنعت مرغداری

ارائه مدلی كاربردی برای بهينه سازی مصرف انرژی در صنعت مرغداری
زبان فارسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 7
دانلود فایل دانلود
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com