اجرا نکردن واکسیناسیون اصولی،علت تلفات طیور در مرغداری های قاین

اجرا نکردن واکسیناسیون اصولی،علت تلفات طیور در مرغداری های قاین
در برخی از واحدهای مرغ گوشتی شهرستان قاین به علت رعایت نکردن برنامه واکسیناسیون علیه بیماری برونشیت و نیوکاسل تلفات بیش از 50 درصد رخ افتاد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قاین گفت: اصول واکسیناسیون واجرا نکردن واکسیناسیون اصولی، دلیل تلفات در مرغداری های قاین برنامه های واکسیناسیون اعلامی از سوی دامپزشکی کشور بر مبنای پایش علمی و آزمایشگاهی و مشاهدات کارشناسان طیور در هر منطقه است و دامپزشکی استان هم بر اساس شرایط منطقه ای که بصورت مرتب و  برنامه ریزی شده پایش می شود ، برنامه واکسیناسیون مخصوص طیور گوشتی تهیه و  پیشنهاد کرده که متاسفانه در برخی مواقع مرغداران به استناد اینکه مدتهاست درگیر بیماری خاصی نشده اند و یا به علل مالی از اجرای دقیق آن خودداری می کنند.
محمودی افزود: در تلفاتی که اخیرا در برخی مزارع پرورش مرغ گوشتی شهرستان قاینا رخ داد، اجرا نکردن دقیق برنامه واکسیناسیون بصورت واضح و غیرقابل انکاری مشهود است.
وی گفت: در واحدهایی که اصول واکسیناسیون بطور نسبی رعایت شده بود تلفات این بیماری ویروسی تنفسی که در تشخیص های اولیه برونشیت و در برخی موارد برونشیت به همراه نیوکاسل تشخیص داده شد، با تلفات حداقلی و در حد 2 تا 2.5 درصد و در مرغداری هایی با واکسیناسیون ناقص، تا 55 درصد بروز کرد.
محمودی افزود: دستورالعمل اعلامی و اجرای برنامه واکسیناسیون ابلاغی از سوی اداره کل دامپزشکی استان لازم الاجرا است و در مواردی که به تشخیص کلینیسین دامپزشکی برنامه دیگری برای مرغداری توصیه شده و یا مرغدار از اجرای برنامه خودداری می کند، باید مراتب را کتبا به شبکه دامپزشکی اطلاع دهد.
وی گفت: در مواردی که اهمال مسئول فنی مایه کوبی و یا تخلف مرغدار در اجرای برنامه مورد نظر کلینیسین محرز شود و موجب شیوع آلودگی و ضرر اقتصادی سایر پرورش دهندگان شود قابل پیگیری حقوقی و قضایی است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com