اثرات انباشته شدن گل و لای در باربند گاوهای شیری

اثرات انباشته شدن گل و لای در باربند گاوهای شیری
بارش های فصلی و انباشته شدن گل در باربند گاوداری ها، یکی از معضلات لاینفک به شمار می رود که متاسفانه برخی از گاوداران به دلایل مختلف نسبت به تمیز نمودن بستر کوتاهی می کنند؛ حال آن که این امر می تواند مشکلات عدیده ای را در تولید باعث شود. مقاله تحقیقی زیر ترجمه ای از آخرین دستاوردهای دنیا در خصوص انباشته شدن گل در باربند گاوهای شیری است که با هم می خوانیم: 
انباشته شدن گل در باربند گاوهای شیری باعث کاهش مصرف و راندمان خوراک، اسیدوزیس و آسیب دیدگی در آنها می شود. طبق نتایج مقالات جدیدی که در مورد تاثیر انباشته شدن گل در باربند گاوهای پرواری منتشر شده است، انباشته شدن گل در باربند گاوهای پرواری موجب همین صدمات می شود. باید توجه داشت که گاوهای شیری و پرواری در مناطقی که میزان بارندگی سالانه در آنها بیشتر از 50 سانتی متر است نسبت به مناطقی که میزان بارندگی سالانه در آنها کمتر از 50 سانتیمتر است در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
خلاصه ای از نتایج این تحقیقات به شرح زیر است:
• 20 - 10 سانتی متر گل باعث کاهش مصرف خوراک به میزان 4 تا 8 درصد می شود.
• 20 - 10 سانتی متر گل باعث کاهش سود به میزان 14 درصد می شود.
• 20 - 10 سانتی متر گل باعث کاهش راندمان خوراک به میزان 13 درصد می شود.
• گل لیز و شل باعث کاهش مصرف خوراک تا 30 درصد می شود.
• گل لیز و شل باعث کاهش راندمان خوراک تا 25 درصد می شود.
وقتی هوا سرد و گاوها خیس باشند اثر این موارد بیشتر می شود. در این شرایط گاوها می خواهند به طرف آخور بروند ولی پاهایشان در گل گیر می کند و آنها مجبورند با فشار، پای خود را از گل بیرون بکشند (مثل وقتی که چکمه انسان در گل گیر می کند و وقتی می خواهد پایش را از گل بیرون بیاورد چکمه در گل می ماند و پا و جورابش از چکمه بیرون می آیند). بدترین جاها در باربند که گل و لای در آن انباشته می شود راهروها و گوشه های بتنی باربند است. همچنین به خاطر شیب باربند گل ولای در آبراهه ها و جوی های باربند، بسیار عمیق تر از جاهایی است که گاو در آن استراحت می کند.
وقتی کف باربند پوشیده از گل باشد، گاوها ترجیح می دهند به جای درگیر شدن با گل برای خوراک خوردن در گوشه ای استراحت کنند. این مساله می تواند به قدری حاد شود که بعضی روزها گاوها اصلا خوراک نخورند و به دلیل کاهش مصرف خوراک خطر ابتلای آنها به بیماری اسیدوزیس افزایش می یابد. یکی از نتایج اسیدوزیس تورم پرده حساس زیر دیواره شاخی سم است که می تواند به صورت تحت بالینی یا یالینی به لنگش منجر شود.
گل لغزنده باعث افزایش خطر مصدوم شدن دام می شود. گاوها به سختی می توانند تعادل خود را هنگام حرکت روی گل حفظ کنند به همین خاطر ممکن است زمین بخورند و کف بتنی باربند باعث صدمه دیدن آنها شود. لغزیدن و افتادن گاوها در کف های بتنی که از گل انباشته شده اند بسیار اتفاق می افتد. ضمنا در شرایط بارانی گندیدگی سم و زگیل در موهای پا هم به موارد بالا اضافه می شود.
در کنار خطراتی که تجمع گل در باربند برای گاوها دارد، امکان صدمه دیدن کارگران نیز وجود دارد، همچنین در باربندهای پر از گل تشخیص گاوهای بیمار نیز بسیار مشکل است. گاوهای بیمار در باربندهای گل آلود تمایل دارند بنشینند و در نتیجه علایم بیماری کمتر به چشم می خورد. کارگران در باربندهای گل آلود باید انرژی و دقت بیشتری برای بردن دام های مریض به جایگاه دامپزشکی صرف کنند یا اینکه تجهیزات دامپزشکی را به باربند بیاورند تا از خطرات احتمالی حرکت دام بیمار در باربند گل آلود جلوگیری کنند.
کاهش مصرف خوراک گاوهای شیری در اثر گل آلود بودن باربند موجب کاهش تولید شیر می شود. مانند گاوهای گوشتی، گاوهای شیری هم دوست دارند در گل دراز بکشند و به سمت آخور نمی روند. گاوهای نر فحل یاب گله هم اغلب به جای اینکه گاوهای ماده فحل را پیدا کنند، ترجیح می دهند دراز بکشند. بیشتر بازده مواد غذایی گاوهای نر و ماده در باربندهای گل آلود به جای مصرف در جهت تولید شیر و گوشت و گوساله زایی برای حرکت به سمت آخور تلف می شود. با گرفتن آماری دقیق از وقوع بیماری ها و صدمات در باربندهای گل آلود، در می یابیم که لنگش گاوها و به تبع آن اسیدوزیس، گندیدگی سم و زگیل در موهای پا افزایش چشمگیری می یابند. آسیب دیدگی گاوها در اثر سر خوردن و افتادن روی زمین زیاد می شود. ورم پستان شیوع زیادی پیدا می کند و قرار گرفتن یک گاو در جایگاه های بیمارستان جهت مداوای ورم پستان برای دو یا سه بار به صورت نرمال و طبیعی درمی آید. تعداد سلول های سوماتیک شیر بالا می رود. شیردوش ها عصبی می شوند، زیرا ناچارند از باربندهای گل آلود گاوها را با زحمت بیرون کرده و به سمت سالن شیردوشی روانه کنند؛ همچنین باید وقت زیادی برای شستن پستان های گل آلود گاو قبل از شیردوشی صرف کنند.
گاوداران با توجه به امکانات مالی و فنی خود باید برای کاهش اثرات گل و لای هر کاری می توانند انجام دهند. بعضی از مشکلاتی که در اثر تجمع گل به وجود می آید با تسطیح مناسب و صحیح باربند و محل استراحت دام قابل پیشگیری است. افزایش مقدار بستر می تواند باعث راحتی بیشتر گاوها شود. البته مشکلات تجمع گل در باربندهای دارای فری استال کمتر است (البته تجهیز باربند به فری استال هزینه زیادی دربر دارد). همچنین تمیز نمودن مرتب و روزانه باربندها، راهروها، جوی ها و به طور کلی کلیه مناطقی که دام در آن زندگی می کند یا رفت و آمد دارد نتیجه بسیار خوبی برای جلوگیری از صدمات گل و لای در دام ها در پی دارد.

ارسال کننده نامشخص
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com