آماری از اوکراین، نهاده و صنابع غذایی

آماری از اوکراین، نهاده و صنابع غذایی
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
شاید تا امروز کسی به اهمیت حضور و آسایش حمل و نقل نهاده از اوکراین فکر نمی کرد و گمان نمی کرد این محصول های ارزشمند به چه طریق و چگونه در جهان تاثیر گذار است. اما این روزها جنگ روسیه و اوکراین جدا از تاثیرات سیاسی منطقه و میزان خسارت های وارده به دو کشور موجب ایجاد سرفصل و موضوع مهمی مانند امنیت غذایی جهان شده است.

به گزارش خبر گزاری ITPNews: 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com