آمار جوجه ریزی اشتباه اعلام شده بود

آمار جوجه ریزی اشتباه اعلام شده بود
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به قیمت جوجه یکروزه و نوسانات صعودی آن اعلام داشت :  آمار جوجه ریزی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی از واقعیت دور بوده و اشتباه اعلام گردیده است.
مهندس جافر عوامل متعددی را در کاهش و افزایش قیمت جوجه یکروزه دخیل دانست و کمبود میزان تولیدی جوجه در ماه‌های گذشته را اصلی ترین علت افزایش قیمت جوجه اعلام کرد و اظهار داشت: آقای مهندس رضایی - معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی -پیش از این اعلام کرده بود بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه در کشور و در هر ماه تولید گردیده در حالی که این میزان صحیح نبوده و آمار تولیدی جوجه یکروزه کشور در هر ماه بسیار کمتر از میزان اعلامی وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت گوشت مرغ تولیدی که امروز شاهد آن هستیم ، به علت افزایش قیمت جوجه یکروزه در زمان جوجه ریزی مرغداران کشور بوده است و علاوه بر آن، اخیرا بیماری نیوکاسل باعث ایجاد تلفات شدیدی در کل کشور گردیده و این تلفات به همراه قیمت بالای جوجه های ریخته شده در سالن موجبات کاهش میزان تولید گوشت مرغ کشور و کمبود آن را ایجاد کرده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com