آزمایش تشخیص مولکولی آنفلوانزای پرندگان در قزوین انجام شد

آزمایش تشخیص مولکولی آنفلوانزای پرندگان در قزوین انجام شد
مدیر کل دامپزشکی استان قزوین گفت: در راستای انجام برنامه مراقبت فعال بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان توسط واحدهای تابعه تعداد 852 نمونه سواب (نای و کلواک) و بافت پرندگان دریافت و تحت آزمایشات مولکولی قرار گرفتند.
بهمن نقیبی افزود:پس از نمونه برداری کارشناسان از واحدهای پرورش صنعتی، بومی و همچنین کشتارگاههای طیور استان و ارسال به بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه مرجع استان برای تشخیص ویروس آنفلوانزای پرندگان و تحت تیپ H5 ارسال شد.
وی اظهارکرد: از این تعداد نمونه های آزمایش شده 448 نمونه متعلق به 12 واحد صنعتی پرورش طیور، 294 نمونه متعلق به 20 واحد اپیدمیولوژیک طیور بومی و 110 نمونه متعلق به 14 خودروی حمل مرغ زنده توقیف شده در کشتارگاههای استان بود.
استان قزوین همچنین دارای پنج دامپزشک متخصص، 165 دامپزشک عمومی، 15 کارشناس ارشد، 23 کارشناس، 90 کارددان و 15 تکنسین دامپزشکی است. 
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com