آزاد شدن صادرات، قیمت تخم مرغ را افزایش داد

آزاد شدن صادرات، قیمت تخم مرغ را افزایش داد
قیمت هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی در بازار که تا ۱۲ هزار تومان کاهش یافته بود، خبر آزاد شدن صادرات، نرخ  این محصول را دوباره افزایش داد و به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۸ هزار تومان رساند، درحالی که قیمت تخم مرغ هرساله درایام ماه رمضان به دلیل کاهش تقاضا ارزان می شود.
در پی نارضایتی مرغداران درباره کاهش قیمت تخم مرغ در بازار، رضا رحمانی وزیر صمت در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه با ارسال نامه ای به رئیس گمرک، صادرات این محصول را آزاد اعلام کرد اما به نظر میرسد که برای تنظیم بازار در کشورمان دیواری کوتاهتر از مصرف کنندگان وجود ندارد. پیش از این نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفته بود هر کیلوگرم تخم مرغ ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان زیرقیمت تمام شده تولید عرضه می‌شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com