آخرین یافته ها در مورد تهویه هوا در مرغداری ها

آخرین یافته ها در مورد تهویه هوا در مرغداری ها
بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده در هلند، حداقل و حداکثر تهویه برای مرغداری ها مورد بازبینی قرار گرفت. این تحقیق قصد داشت تا از شرایط موجود در مرغداری ها بهینه استفاده حاصل شود. تاکنون فقط به مقدار کیلوی مرغ ها در مرغداری ها توجه شده و به سوخت و ساز بدن مرغ و اثرات باد خنک تا کنون توجهی نشده است.
این تحقیقات اثر تهویه هوا را بر روی بازدهی بیشتر مرغ ها اثبات کرده است . میزان سوخت و ساز جوجه هایی با جثه کوچک، دوبرابر جوجه هایی با جثه معمولی است. وقتی وزن جوجه حدود یک کیلو باشد میزان سوخت و ساز پایه برای این جوجه همرده جوجه معمولی است و این میزان برای جوجه های بالاتر از یک کیلو کمتر است.
برای جوجه های گوشتی ، دمای 20 درجه و رطوبت 50 سرد محسوب می شود ، دمای 20 درجه با رطوبت 90 نیز مشکل جدی برای پرنده به وجود می آورد، مگر آنکه میزان سرعت باد در آن حساب شود.
برای مثال در درمای 35 درجه و رطوبت 50 ،وزش باد با سرعت 1 متر در ثانیه می تواند دمای هوا را 10 درجه خنک کند.
برآورد نفوذ هوا در مرغداری ها
به منظور کنترل دمای محیط در مرغداری ها ، نه تنها میزان هوای ورودی بایستی مورد توجه قرار بگیرد بلکه محل ورود هوا نیز اهمیت دارد. 
برای مثال در فصول سرد هنگامی که هواکش ها خاموش است، بایستی مانع ورود هوای سرد به داخل مرغداری شد. هنگامی که هواکش ها کار می کنند هوا باید فقط از طریق روزنه ها وارد شده و در امتداد سقف هدایت شوند زیرا بر اساس خاصیت های فیزیکی، هوای گرم به سمت بالا حرکت می کند.
ورود هوا از طریق ترک و یا شکاف دیوار بدون توجه به روشن یا خاموش بودن هواکش ها، می تواند به خشک شدن فضولات طیور و افزایش بیش از حد مصرف سوخت را بهمراه دارد. 
در طی تابستان نیز باید تمام ورودی های هوا از طریق پدهای خنک کننده پر شود. ورودی هوا از طریق شکاف، اختلاف دمای بین هواکش و پوشال را بیشتر می کند. تهویه ضعیف از یک سو بر وزن گیری جوجه ها اثر منفی گذاشته و از سوی دیگر میزان مصرف خوراک را بالا می برد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com