افزون بر 2 هزار تن گوشت مرغ به افغانستان صادر شد

 افزون بر 2 هزار تن گوشت مرغ به افغانستان صادر شد
مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: 2 هزار و 701 تن گوشت مرغ از ابتدای امسال تاکنون از مرز میلک به کشور افغانستان صادر شده است.
دکتر مهدی حسینی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همچنین در این مدت 10 هزار کیلوگرم آلایش مرغ نظیر دل و جگر نیز به افغانستان صادر شده است.
وی افزود: این صادرات ضمن تامین نیاز افغانستان ارزی آوری خوبی برای کشور داشته است.
مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات شاخص این نهاد در سالهای اخیر افزود: اصلاح ساختار قرنطینه های دامی و موقعیت واحد ها، افزایش نظارت بر کنترل تردد محموله های ورودی و خروجی ، افزایش نظارت بر صدور کد الکترونیک رهگیری خودروهای حمل و نظارت بر اقدامات بهداشتی قرنطینه ای و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، آنجام آزمایش کرونا ویروس برای تمامی شترهای مرزی وارد شده، بومی حمل و کشتاری داخل استان از مهمترین اقدامات دامپزشکی در این مدت بوده است.
حسینی کاهش دوره قرنطینه دام های مرزی به شیوه حداکثر پنج روز برای کشتار و دوره قرنطینه دام مرزی پرواری به پنج روز، افزایش میزان ورود دام، کاهش تخلفات در قرنطینه های دامی، کاهش موارد بروز بیماری های دامی استراتژیک بویژه تب برفکی، کاهش قاچاق دام به خارج استان و افزایش ظرفیت پرواربندی ها و تولید گوشت براساس شیوه پنج روزه قرنطینه را از دیگر اقدامات مهم در این حوزه عنوان کرد.
به گزارش ایرنا جمهوری اسلامی ایران از طریق استان سیستان و بلوچستان حدود 300 کیلومتر با کشور محصور در خشکی افغانستان هم مرز است و در واقع تنها راه مناسب، امن و کوتاه افغانستان و کشورهای آسیای میانه برای رسیدن به آبهای آزاد همین استان است.
گذرگاه های رسمی سیستان و بلوچستان با افغانستان مرز میلک شهرستان هیرمند است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com