ادامه روندمهارآنفولانزای طیوردرکشور

 ادامه روندمهارآنفولانزای طیوردرکشور
تصویر:معدوم سازی مرغ
مدیر پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی کشور که درنشست مدیران کل دامپزشکی منطقه 5 کشوردریزد ،با اشاره به اقدامات این سازمان برای کنترل و مبارزه با بیماریهای دام و طیور افزود:امسال  تداوم برنامه مهار آنفولانزا راهم چون سال قبل که منجر به کاهش 98 درصدی تلفات طیور شد ، ادامه خواهیم داد. دکترماکنعلی افزود : پارسال بیماری برسلوزنیزدرکشوربااقدامات خوب دامپزشکی 20درصد کاهش یافت که امسال نیز تلاش می کنیم این روندادامه داشته باشد. وی همچنین  مهار بیماری تب برفکی درسال 97رادر11 سال گذشته بی سابقه دانست و گفت: همه اقدامات ما برای مهاراین بیماری امسال نیز دنبال خواهد شد. مدیر پیشگیری و بهداشتی سازمان دامپزشکی کشورازرتبه بندی کشتارگاه ها درکشور درسال جاری خبرداد و گفت : این کار موجب افزایش عمروماندگاری  وارتقای کیفیت محصولات تولیدی و در نتیجه کاهش وابستگی ، تامین غذای منطقه و صادرات آن خواهد شد .نشست یک روزه مدیران کل دامپزشکی استانهای خراسان رضوی ،خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان ، هرمزگان  ، کرمان ،گلستان و یزد با هدف هماهنگی بیشتر برای کنترل بیماریها و بهبود فعالیت های دامپزشکی دریزد برگزار شد..
 
 
کلمات کلیدی مهار آنفولانزا
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com