خطر ورشکستگی در کمین دامداران
مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به افت چشمگیر قیمت دام و عرضه کمتر از قیمت تمام شده، دامداران در حال ورشکستگی هستند.
 

بیشتر

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com