فروش نهاده‌های دامی دولتی در بازار آزاد از شایعه تا واقعیت
فروش نهاده‌های دامی دولتی به قیمت آزاد در بازار گویا این روزها به یکی از کسب و کارهای پر سود و بی‌زحمتی برای برخی مرغداران مازندرانی تبدیل شده است که البته جای اما و اگرهای بسیار دارد.
 
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com