اختلاف ۲وزارتخانه بر سر مرغ؛ گوشت مرغ صادر شود یا وارد؟
درحالی که وزارت صنعت به‌دنبال واردات ۴۵هزار تن مرغ برای تأمین کسری ذخایر راهبردی است وزارت جهاد کشاورزی به‌دنبال برداشته‌شدن عوارض صادراتی مرغ برای صادرات این محصول است.
 
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com