محاسبه و آنالیز قیمت تمام شده تولید یک کیلو تخم مرغ
محاسبه قیمت تمام شده هر محصولی نیازمند بررسی و کنترل فاکتورها و عوامل متعدد و مختلفی می باشد که این مسئله در مورد تخم مرغ نیز صادق است و زمانی این امر دچار مشکل میشود که مبناها و عوامل تعیین کننده در این محاسبه به صورت روزانه و لحظه ای و بنا به شرایط موجود در بازار تغییر می کند و تقریبا محاسبه سالانه و فصلی قیمت تمام شده تولید یک کیلو تخم مرغ را دچار مشکل می نماید.
 
راهنمای جامع ساخت مکمل و پریمیکس های درمانی طیور
مطالعه این کتاب به کلیه افرادی که در حوزه فعالیت خود از مکمل و کنسانتره طیور استفاده می نمایند، اعم از واحدهای مادر، گوشتی، تخمگذار، کارخانه های سازنده خوراک طیور غیره توصیه می گردد
 
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com