برقراری نهاده در برابر محصول برای تنظیم بازار تخم مرغ
رئیس سازمان جهاد‌ کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی، گفت: تنظیم بازار تخم مرغ در استان بر مبنای قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور یعنی مبلغ 14 هزار و 700 تومان در درب مرغداری صورت می گیرد.
 

بیشتر

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com