نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور، شیلات و ماشین آلات کشاورزی سنندج

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

ایران-کردستان-سنندج

شماره تماس: ۰۸۷۳۳۲۴۹۰۲۳

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مرغداری، دامپروری و شیلات همدان

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

ایران-همدان

شماره تماس: ۰۸۱-۳۲۵۴۲۶۷۶-۳۲۵۴۸۶۸۵

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته تهران

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

ایران-تهران

نام مجری: میلاد مبتکر شرق
شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۴۴۸۲۱۶

هفدهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و صنایع وابسته گرگان

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

ایران-گلستان-گرگان

شماره تماس: ۰۱۷-۳۲۶۴۰۶۰۰

نهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته کرمانشاه

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

ایران-کرمانشاه

شماره تماس: ۰۳۱-۳۲۶۵۹۴۶۸

نمایشگاه دامپروری فرانسه SPACE

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

فرانسه-رن

سیزدهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، کشاورزی و آبزیان اراک

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

ایران-مرکزی-اراک

شماره تماس: ۰۸۶-۳۴۱۳۰۵۴۱

نمایشگاه لبنیات آمریکا

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

آمریکا-مدیسون

نمایشگاه کشاورزی بورسا BurTarim

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

ترکیه-بورسا

نمایشگاه دام Cremona

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

ایتالیا-کرمونا

هشتمین نمایشگاه کشاورزی، نهاده و تجهیزات گلخانه ای جیرفت

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

ایران-کرمان-جیرفت

نام مجری: شرکت جام
شماره تماس: ۰۳۱-۳۲۶۵۹۴۶۸

نمایشگاه دام و طیور هانوفر Euro Tier

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

آلمان-هانوفر

نمایشگاه کشاورزی و دامپروری روسیه YugArgo

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

روسیه-کراسنودار

نمایشگاه کشاورزی بروکسل Agribex

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

بلژیک-بروکسل

نمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی ،دام ،طیور صنایع وابسته

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

ایران-لرستان-خرم آباد

نام مجری: جم ایده مطرح
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۶۵۹۴۶۸-۰۳۱۳۲۶۵۹۵۴۰

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، نهاده، دام و طیور و صنایع وابسته

تاریخ:
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

ایران-خوزستان-اهواز

نام مجری: جم ایده مطرح
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۶۵۹۴۶۸-۰۳۱۳۲۶۵۹۵۴۰

نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی بوشهر

تاریخ:
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

ایران-بوشهر

شماره تماس: ۰۷۷-۳۳۴۵۳۳۴۵-۹

نمایشگاه دامداری ILDEX

تاریخ:
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

ویتنام-هوشی مین

نمایشگاه دام و طیور ابوظبی VIV MEA

تاریخ:
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

امارات متحده-ابوظبی

نمایشگاه خوراک دام و طیور آسیا VICTAM

تاریخ:
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

تایلند-بانکوک

نمایشگاه مواد اولیه غذایی ویتنام Fi

تاریخ:
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

ویتنام-هوشی مین

نمایشگاه صنایع غذایی برزیل Anutec

تاریخ:
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

برزیل-کوریتیبا

نمایشگاه صنایع غذایی کلن Anuga Food Tec

تاریخ:
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

آلمان-کلن

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com