نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

نمایشگاه تخصصی دام و طیور و آبزیان

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

ایران-مازندران -ساری

نام مجری: نیاوران ساری
شماره تماس: ۰۱۱۳۳۰۲۴۰۱۲-۳

نمایشگاه دام، طیور و آبزیان بجنورد

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

ایران-خراسان شمالی-بجنورد

شماره تماس: ۰۵۸-۳۲۲۱۰۴۱۵

دوازدهمین دوره نمایشگاه دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و صنایع وابسته قزوین

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

ایران-قزوین

نام مجری: اتحادیه دامداران استان قزوین
شماره تماس: ۰۲۸-۳۳۳۴۹۸۴۷-۰۹۱۲۹۴۰۰۳۷۱

هفتادو سومین نمایشگاه بین المللی گاو شیری کرمونا ایتالیا

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ایتالیا-کرمونا

نمایشگاه تخصصی و بین المللی گوشت ، فرآورده های گوشتی و صنایع وابسته

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

ایران-تهران

نام مجری: هلدینگ تجارت فراسو
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۰۶۲۳۳۸-۸۸۷۹۴۰۳۶

دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی ، باغبانی، نهاده ها،آبیاری، دام و طیور، آبزیان، دامپزشکی

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

ایران-آذربایجان غربی-ارومیه

نام مجری: نمایشگاهی جام
شماره تماس: ۰۳۱-۳۲۶۵۹۴۶۸ و ۳۲۶۵۹۴۸۲-۰۳۱

نمایشگاه دام و طیور هانوفر (EuroTier)

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

آلمان-هانوفر

ششمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری،دام و طیور، شیلات و دامپزشکی

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

ایران-لرستان-خرم آباد

نام مجری: نمایشگاهی جام
شماره تماس: ۰۳۱-۳۲۶۵۹۵۴۰ و ۳۲۶۵۹۴۸۲-۰۳۱

نمایشگاه و جشنواره دام و طیور، شیلات، آبزیان و غذاهای دریایی بوشهر

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

ایران-بوشهر-برازجان

شماره تماس: ۰۷۷-۳۳۴۵۳۳۴۵-۹

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

ایران-خوزستان-اهواز

نام مجری: نمایشگاهی جام
شماره تماس: ۰۳۱-۳۲۶۵۹۵۴۰ و ۳۲۶۵۹۴۸۲-۰۳۱
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com