نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

یازدهمین نمایشگاه دام و طیورو آبزیان قزوین

تاریخ:
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

ایران-قزوین

نام مجری: فرانگران آرمانگر کاووس
شماره تماس: ۰۹۱۱۲۳۸۴۹۸۹

هفدهمین نمایشگاه دام و طیور و آبزیان رشت

تاریخ:
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳

ایران-گیلان-رشت

نام مجری: فرانگران آرمانگر کاووس
شماره تماس: ۰۹۱۱۲۳۸۴۹۸۹

نهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام، طیور، شیلات و آبزیان

تاریخ:
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

ایران-زاهدان

نام مجری: شرکت برتر ملل
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۰۹۱۰۸۵-۰۵۱۳۸۹۱۱۱۷۷
ساعات بازدید: ۱۵-۲۰

پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور و آبزیان اراک

تاریخ:
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

ایران-مرکزی-اراک

نام مجری: فرانگران آرمانگر کاووس
شماره تماس: ۰۹۱۱۲۳۸۴۹۸۹

هفدهمین نمایشگاه دام طیور و آبزیان مشهد

تاریخ:
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

ایران-مشهد

نام مجری: برساز رویداد پارس
شماره تماس: ۹۱۲۰۴۵۳۰۱۸
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com