نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 98

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

ایران-اصفهان

شماره تماس: ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

پانزدهمین نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

ایران-خراسان رضوی-مشهد

نام مجری: برساز رویداد پارس
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۴۵۳۰۱۸ - ۰۵۱۳۱۵۱۹

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته تهران

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

ایران-تهران

نام مجری: میلاد مبتکر شرق
شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۴۴۸۲۱۶
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com