اطلاعات شرکت ها - اجداد گوشتی و تخمگذار


جستجو:


اطلاعات شرکت خود را پیدا نمی کنید؟ افزودن شرکت

مرغک

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار HY-LINE اطلاعات بیشتر

طیور برکت

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار نژادLSL اطلاعات بیشتر

مجتمع کشت و صنعت سبزدشت

تولید جوجه یک روزه مادر گوشتی اطلاعات بیشتر

مرغیران

اجداد هوبارد اطلاعات بیشتر

کیمیا طیور مرند ( نیک چیک )

تولید جوجه یکروزه مادر تخمگذار اطلاعات بیشتر

مرغ اجداد زربال

تولیدکننده جوجه پدر و مادر راس اطلاعات بیشتر

اجداد سپید طیور پارس نیاک

تولید جوجه مادر و پدر گوشتی نژاد پلاس اطلاعات بیشتر

مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین آرین بابلکنار

تولید اجداد و مادرگوشتی اطلاعات بیشتر

مشهد جوجه

تولیدکننده جوجه یکروزه تخمگذار اطلاعات بیشتر

مرغ مادر زمانی

تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی اطلاعات بیشتر
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com