اطلاعات شرکت ها - مادر تخمگذار


جستجو:


اطلاعات شرکت خود را پیدا نمی کنید؟ افزودن شرکت

کوثر جوجه ملکان

تولید جوجه یکروزه مادر تخم گذار اطلاعات بیشتر

تعاونی 284

تولید جوجه یک روزه تخمگذار اطلاعات بیشتر

مرغک

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار HY-LINE اطلاعات بیشتر

طیور برکت

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار نژادLSL اطلاعات بیشتر

مشهدجوجه

جوجه یکروزه تخمگذار نژاد شیور جدید اطلاعات بیشتر

به مرغان

پروش پولت و جوجه تخم گذار اطلاعات بیشتر

سیمرغ قوچان خراسان

پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی - پرورش جوجه یکروزه مادر تخم گذار - پرورش پولت 75 هزار قطعه ای اطلاعات بیشتر

سیمرغ

تولید و توزیع تخم مرغ خوراکی - جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار - تهیه خوراک دام و طیور اطلاعات بیشتر

طیور نسیم

تولید جوجه یکروزه مادر تخمگذار اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار ، تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیان ، تولیدکننده تجهیزات مرغداری و دامداری ، جوجه کشی ، تولیدکننده دارو و مواد اولیه و نهاده های دامی اطلاعات بیشتر

تعاونی 284 ملکان

مرغ مادر تخمگذار - مرغداری تخمگذار - پرورش پولت - مادر گوشتی اطلاعات بیشتر

طیوران سیستم

پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی و مادر تخم گذار / پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار اطلاعات بیشتر

ماکیان مائده

تولیدکننده جوجه یکروزه تخم گذار ، پرورش پولت اطلاعات بیشتر

مرغ مرندی

تولیدکننده تخم نطفه دار و جوجه و نیمچه ی نژاد تخمگذار مرندی اطلاعات بیشتر

مرغداری چالاک جوجه

تولبد جوجه یک روزه اطلاعات بیشتر

مرغداری اعتمادفر

تولید تخم مرغ اطلاعات بیشتر

دیجی طیور

مادر تخم گذار نژاد بومی اطلاعات بیشتر

دامداری مهیار گستر

تولید گاو شیری و مادر تخم گذار اطلاعات بیشتر

مرغداری اسماعیلی

مرغدار گوشتی - مادر تخم گذار ( تولید جوجه ) اطلاعات بیشتر

شرکت طیور برکت

مرغ اجداد تخم گذار اطلاعات بیشتر

سامیار جوجه (پور شمسیان)

جوجه یکروزه تخمگذار ال اس ال اطلاعات بیشتر

بازرگانی عظیمی

نولید فسفات برای خوراک دام و طیور اطلاعات بیشتر

کشت و صنعت مودت

مرغ تخمگذار نژاد گلپایگانی و دام رمومانف سبک است. اعلام نکرد چند قطعه دارند اطلاعات بیشتر
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com