اطلاعات شرکت ها - مادر تخمگذار


جستجو:


اطلاعات شرکت خود را پیدا نمی کنید؟ افزودن شرکت

کوثر جوجه ملکان

تولید جوجه یکروزه مادر تخم گذار اطلاعات بیشتر

تعاونی 284

تولید جوجه یک روزه تخمگذار اطلاعات بیشتر

مرغک

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار HY-LINE اطلاعات بیشتر

طیور برکت

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار نژادLSL اطلاعات بیشتر

مشهدجوجه

جوجه یکروزه تخمگذار نژاد شیور جدید اطلاعات بیشتر

سیمرغ قوچان خراسان

پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی - پرورش جوجه یکروزه مادر تخم گذار - پرورش پولت 75 هزار قطعه ای اطلاعات بیشتر

سیمرغ

تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی وتخمگذار اطلاعات بیشتر

طیور نسیم

تولید جوجه یکروزه مادر تخمگذار اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار ، تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیان ، تولیدکننده تجهیزات مرغداری و دامداری ، جوجه کشی ، تولیدکننده دارو و مواد اولیه و نهاده های دامی اطلاعات بیشتر

تعاونی 284 ملکان

مرغ مادر تخمگذار - مرغداری تخمگذار - پرورش پولت - مادر گوشتی اطلاعات بیشتر

طیوران سیستم

پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی و مادر تخم گذار / پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار اطلاعات بیشتر

ماکیان مائده

تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار ، پرورش پولت اطلاعات بیشتر

مرغ مرندی

تولیدکننده تخم نطفه دار و جوجه و نیمچه ی نژاد تخمگذار مرندی اطلاعات بیشتر

مرغداری چالاک جوجه

تولبد جوجه یک روزه اطلاعات بیشتر

مرغداری اعتمادفر

تولید تخم مرغ اطلاعات بیشتر

دیجی طیور

مادر تخم گذار نژاد بومی اطلاعات بیشتر

دامداری مهیار گستر

تولید گاو شیری و مادر تخم گذار اطلاعات بیشتر

مرغداری اسماعیلی

مرغدار گوشتی - مادر تخم گذار ( تولید جوجه ) اطلاعات بیشتر
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com