قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
233000
249000
آذربايجان غربي
233000
249000
اردبيل
233000
249000
اصفهان
242000
259500
ايلام
233000
249000
بوشهر
257000
270000
خراسان جنوبي
233000
249000
خراسان رضوی
233000
249000
خراسان شمالی
233000
249000
خوزستان
233000
249000
زنجان
236000
249000
سمنان
233000
249000
فارس
233000
249000
قزوين
233000
249000
قم
233000
249000
لرستان
233000
249000
مازندران
233000
249000
مرکزي
249000
260000
هرمزگان
270000
290000
همدان
233000
249000
يزد
233000
249000
چهارمحال بختياري
248000
259500
کردستان
236800
248800
کرمان
233000
249000
کرمانشاه
233000
249000
کهکیلویه و بویر احمد
233000
249000
گلستان
233000
249000
گيلان
233000
249000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته