قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
170000
172000
آذربايجان غربي
170000
172000
اردبيل
171000
173000
اصفهان
170000
172000
ايلام
170000
172000
بوشهر
184000
186000
خراسان جنوبي
170000
172000
خراسان رضوی
170000
172000
خوزستان
170000
172000
زنجان
170000
172000
سمنان
170000
172000
فارس
170000
172000
قزوين
170000
172000
قم
170000
172000
لرستان
170000
172000
مازندران
170000
172000
مرکزي
179000
181000
هرمزگان
192000
194000
همدان
170000
172000
يزد
170000
172000
چهارمحال بختياري
179000
181000
کردستان
171000
173000
کرمان
170000
172000
کهکیلویه و بویر احمد
170000
172000
گلستان
170000
172000
گيلان
170000
172000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته