قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
110000
130000
گيلان
135000
145000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
145000
150000
گيلان
190000
200000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته