قیمت شترمرغ زنده : شترمرغ زنده
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
420000
450000
تهران
420000
450000
خراسان رضوی
390000
420000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته