قیمت بوقلمون زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
340000
345000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته