قیمت گوشت مرغ مادر : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
240000
245000
قزوين
240000
245000
مازندران
240000
245000
گيلان
240000
245000
قیمت گوشت مرغ مادر : منجمد
استان
حداقل
حداکثر
تهران
325000
335000
قزوين
325000
335000
مازندران
325000
335000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته