قیمت کنجاله سویا : نابدانه
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
39200
39300
قیمت کنجاله سویا : پرک برزیل
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
34000
34100
قیمت کنجاله سویا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
35400
35500
کرمانشاه
37600
37700
نمودار قیمت در هفت روز گذشته