انتشار در تلگرام

حمایت از صنعت دام با کشت ذرت علوفه‌ای

زمین‌های کشاورزی شهرستان زیرکوه تابستان امسال به هدف تأمین علوفه دام‌ها زیرکشت ذرت علوفه‌ای رفته است.

امسال ۲۲۰ هکتار از اراضی شهرستان زیرکوه زیر کشت ذرت علوفه اای رفته تا اندکی از دغدغه‌ی دامداران برای تامین خوراک دامهایشان کاسته شود.

در کشت ذرت علوفه‌ای از روش‌های مکانیزه و سیستم‌های آبیاری نوین، استفاده شده که علاوه بر کاهش مصرف آب، برداشت محصول را نیز به دو برابر افزایش می‌دهد.

تأمین علوفه برای دام به دلیل خشکسالی های اخیر به یکی از دغدغه های اصلی دولت و دامداران تبدیل شده است که کاشت دانه های علوفه ای می تواند کمک شایانی به جبران کمبود علوفه دام در کشور کند.