انتشار در تلگرام

کنسانتره گوسفند و بز شیرده کرمانشاه دانه

جهت بهبود تولید شیر و رشد بره های شیرخوار و جلوگیری از از کاهش وزن و مطلوب شدن سلامتی و تولیدمثل گوسفندان و بزهای شیرده لازم است از کنسانتره مخصوص حاوی انرژی و پروتئین و مواد معدنی و ویتامین های کافی، استفاده گردد.   
مواد تشکیل دهنده :
این کنسانتره حاوی غلاتی مانند جو و ذرت، سبوس گندم، کنجاله دانه های روغنی مانند کنجاله سویا و کنجاله کلزا و کنجاله پنبه دانه و کنجاله گلرنگ، منابع پروتئین عبوری مانند گلوتن ذرت، منابع چربی مانند پودر چربی، جوش شیرین، اکسید منیزیم، کربنات کلسیم، مکمل ویتامینی، مکمل مواد معدنی کم نیاز، نمک، توکسین بایندر و سایر افزودنی های مجاز است.   
شکل فیزیکی : پلت / کرامبل/ مش (هایژنایزر)