انتشار در تلگرام

مهار کندوی زنبورهای غول آسای قاتل

مقامات وزارت کشاورزی واشنگتن در مصاحبه ای اعلام کردند لانۀ زنبوری که اواخر ماه گذشته یافتند شامل بیش از 500 گونۀ زنبورهای غول آسای آسیایی بود که در مراحل مختلف رشد و نمو بودند.
در میان آنها 76 ملکه وجود داشت که هر کدام می توانستند در سال آتی کلونی خودشان را آغاز کنند؛ 108 سلول در بسته با شفیره که تصور می رود شفیرۀ ملکه های جوان باشد.
همچنین در آنجا 6 شانه ، 776 سلول، 6 تخم نطفه دار، 190 لارو، 112 زنبور کارگر و 9 زنبور عسل نر وجود داشت.
طبق اظهارات وزارت کشاورزی واشنگتن این زنبورهای قاتل که به زنبور سرخ غول آسای آسیایی نیز شهرت دارد، بزرگترین گونۀ زنبورهای درشت محسوب می شوند. آنها معمولاً به کندوی زنبورهای عسل حمله می کنند و با زدنِ سرِ زنبورهای عسل و استفاده از لارو آنها به عنوان تغذیۀ بچه زنبورهای خودشان، ظرف چند ساعت کندو را از درون نابود می سازند.
دانشمندان بر این باورند که این زنبورهای قاتل معمولاً به انسان ها و یا حیوانات خانگی حمله نمی کنند اما در صورتی که احساس خطر کنند این کار را می کنند؛ نیش آنها در مقایسه با زنبورهای عسل بلندتر و زهر آن سمی تر است. آنها می توانند چند بار نیش بزنند.
Seth Truscott از اساتید علوم طبیعی و کشاورزی دانشگاه واشنگتن در این زمینه اظهار می دارد: "نیش آنها بزرگ و قدرتمند است و اعصاب را مسموم می سازد. چند مرتبه نیش این زنبور می تواند انسان را از بین ببرد."  
در اکتبر گذشته محققین گزارش دادند که در شهرستان بلین – که یک شهر مرزی بین ایالات متحده و کاناداست – لانۀ زنبورهای قاتل آسیایی یافته اند و در سدد هستند تا آن را نابود سازند. بر طبق گزارش، این لانه که در ارتفاع 2.5 متری بر روی درخت قرار داشت 36 سانتیمتر طول و 23 سانتیمتر عرض آن بود.