اخبار d http://www.itpnews.com/ Thu, 20 Jul 2017 17:16:48 +0100 http://www.itpnews.com//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com http://www.itpnews.com/ ITPNews.com site syndication کشتار روزانه 140 تن مرغ در همدان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30474 2017-7-19 30474 http://www.itpnews.com/media/image/1448/0/0/60/koshtargah-new04.jpg?t=0756a6c96e107b09eb30e3972bdffae9 معاون بهبود تولیدات دامی سازم هشت فارم طیور در تاخار افغانستان تاسیس شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30473 2017-7-19 30473 http://www.itpnews.com/media/image/1446/0/0/60/morghdari-new50.jpg?t=26a492f4a8499002189aee16e94ea46a روزنامه ای که وزارت کشاورزی، مخالفت مرغداران با نرخ تنظیم بازاری جوجه یکروزه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30472 2017-7-19 30472 http://www.itpnews.com/media/image/1444/0/0/60/joje-new37.jpg?t=e4e88b2f62ebbdb8bb9be00be747bd4a رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ پایش منظم آنفلوآنزای پرندگان توسط دامپزشکی قزوین http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30471 2017-7-19 30471 http://www.itpnews.com/media/image/1442/0/0/60/vaksan-toyor-new03.jpg?t=193ea5eaa1bd7ce8c558428d01c3029d رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ق صادرات فرآورده های گوشتی ۱۰۰ درصد افزایش یافت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30470 2017-7-19 30470 http://www.itpnews.com/media/image/1440/0/0/60/sosis-kalbas-new02.jpg?t=80dfd38bdf9845eba229521ebe8739bd دبیر انجمن صنایع فرآورده های سرمایه گذاری کانادا برای تحقیقات در مورد گوشت گاو http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30469 2017-7-19 30469 http://www.itpnews.com/media/image/1438/0/0/60/gav-new30.jpg?t=55ccd31035fc772faacc44e48653e5ac دولت کانادا به همراه سازمان گ گرما مرغ‎های ۵ استان را تلف کرد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30468 2017-7-19 30468 http://www.itpnews.com/media/image/1436/0/0/60/morghdari-new18.jpg?t=eb19cde6f5f1b2ecd75ab0711a0afdb3 مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور د سهم بهای جوجه در قیمت تمام‌شده مرغ طی ۱۶ سال گذشته http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30466 2017-7-18 30466 http://www.itpnews.com/media/image/1432/0/0/60/joje-new36.jpg?t=a2f26fa80e31b2da1c9e8ceaf0022ae0 قیمت تمام‌شده مرغ، متشکل از ع قیمت منطقی گوشت مرغ برای مصرف کننده 8هزار تومان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30465 2017-7-18 30465 http://www.itpnews.com/media/image/1430/0/0/60/arze-morgh-new01.jpg?t=aec0b2976c37a8776c788f83ba2a9377 رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان نظارت بهداشتی بر گوشت‌های وارداتی قابل واگذاری نیست http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30464 2017-7-18 30464 http://www.itpnews.com/media/image/1428/0/0/60/khalaj-new03.jpg?t=ad32fa2e9c3b0b79c32fc9521d051e84 رئیس سازمان دامپزشکی کشور در آغاز توزیع مرغ منجمد داخلی برای تنظیم بازار http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30463 2017-7-18 30463 http://www.itpnews.com/media/image/1426/0/0/60/morgh-monjamed-new02_1.jpg?t=24fc4d38413c177f0f8c701c2643e105 سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی تنها منتظر یک فیش واریزی خرید جوجه هستیم http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30460 2017-7-18 30460 http://www.itpnews.com/media/image/1420/0/0/60/joje-new35.jpg?t=3cc79debf77de904676424f2bc629974 در حالی که وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ در قزوین کاهش می یابد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30459 2017-7-18 30459 http://www.itpnews.com/media/image/1418/0/0/60/gosht-morgh-new28.jpg?t=71797c148e203fc81bdcf5a9ec606899 معاون هماهنگی امور اقتصادی اس دلیل اصلی کاهش واردات گوشت چیست؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30458 2017-7-18 30458 http://www.itpnews.com/media/image/1416/0/0/60/gosht-germez-new42.jpg?t=1b48a2c3a7fea9381a1530f8d115a4ed رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام انجمن از تنبیه افراد خاطی استقبال می‌کند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30457 2017-7-17 30457 http://www.itpnews.com/media/image/1414/0/0/60/joje-new34.jpg?t=df8cb7a5ef1b79d8514ea05f1a371f84 بالا رفتن قیمت جوجه یکروزه، ا تشدید کنترل حمل‌ونقل دام و طیور و فراوردهای گوشتی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30456 2017-7-17 30456 http://www.itpnews.com/media/image/1412/0/0/60/machin-hamlemorgh-new02.jpg?t=824c267336e02ec7b8b0ff366abb6e4b نشست مشترک تشدید کنترل حمل‌ون نفع برخی در گران ماندن نرخ گوشت است! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30454 2017-7-17 30454 http://www.itpnews.com/media/image/1404/0/0/60/gosht-germez-new21.jpg?t=cf73aa3924774a6ce9f04761b32bf332 معاون امور اقتصادی استانداری ورود مرغ به تنهایی در بورس‌کالا کارساز نیست http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30453 2017-7-16 30453 http://www.itpnews.com/media/image/1402/0/0/60/morghdari-new31.jpg?t=e305e67703474569bc68eecc2837f6ef عضو هییت رییسه کمیسیون کشاورز صادرات تخم مرغ متوقف شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30452 2017-7-16 30452 http://www.itpnews.com/media/image/1400/0/0/60/tokhmemorgh-new27.jpg?t=8a11f61a8cf164ad9bd4ca1c58dbaeec دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گ آزادی مشروط مصرف خمیر مرغ در سوسیس و کالباس http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30451 2017-7-16 30451 http://www.itpnews.com/uploads/2017/07/khamir-morgh-new02.jpg معاون دفتر نظارت بر بهداشت عم افزایش قیمت تخم مرغ در بازار http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30450 2017-7-16 30450 http://www.itpnews.com/media/image/1398/0/0/60/tokhmemorgh-new26.jpg?t=b9f8863ce8634aa6628398c58ffae575 دبیرکل کانون پرورش دهندگان مر ۱۸ پروانه حلال برای کشتارگاه های طیور در کشور صادر شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30448 2017-7-16 30448 http://www.itpnews.com/media/image/1394/0/0/60/koshtargah-new18.jpg?t=bfbb03fa6cf40c137128d34f3807e1d3 مدیرکل دفتر نظارت بر استاندار بازار صادرات محصولات لبنی جانی دوباه گرفت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30446 2017-7-16 30446 http://www.itpnews.com/media/image/1390/0/0/60/labaneyat-new09.jpg?t=22cd93f62097c36177a1d9a6bed5316b مدیر عامل اتحادیه تعاونی های هنوز نتوانسته‌ایم بازارهای صادراتی را از ترکیه پس بگیریم http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30445 2017-7-15 30445 http://www.itpnews.com/media/image/1388/0/0/60/gosht-morghnew01.jpg?t=2c1121c9d686e16a30b75cc6f74f7d67 یکی از مشکلاتی که صادرات مرغ سامانه جدید پرورش دام سبک در دستور کار http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30444 2017-7-15 30444 http://www.itpnews.com/media/image/1386/0/0/60/gosfand-new26.jpg?t=4a521cdd2f634544f7006a089bf1cc60 اگرچه طبق قانون، هر ساله باید افزایش قیمت نهاده مساوی با نابودی دامداران http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30441 2017-7-15 30441 http://www.itpnews.com/media/image/1380/0/0/60/gosfand-new25.jpg?t=d4729d55dc7138de4c7305473ee74f87 مدیر عامل شرکت تعاونی گاودارا کاهش جزئی قیمت مرغ در بازار http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30440 2017-7-15 30440 http://www.itpnews.com/media/image/1378/0/0/60/gosht-morgh-new38.jpg?t=b581d2675115ab81f4146116e6011123 رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نر صادرات ذرت روسیه به ایران بیش از ۴ برابر شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30439 2017-7-15 30439 http://www.itpnews.com/media/image/1376/0/0/60/zorat-new05.jpg?t=e9227ab34e19a6f274fba98e68514cef صادرات ذرت روسیه به ایران با واسطه ها سود نوسانات بازار گوشت را می بلعند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30438 2017-7-15 30438 http://www.itpnews.com/media/image/1374/0/0/60/gosht-germez-new19.jpg?t=35b747e77c1fcf424358da1a03f14371 نماینده مردم ورامین در مجلس ب افزایش تعرفه واردات خوراک طیور به کجا رسید؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30437 2017-7-15 30437 http://www.itpnews.com/media/image/1372/0/0/60/khorak-new06.jpg?t=bdb60d6fcc8d275228aaa197b70308b4 با توجه به آنکه کنجاله دومین خرید توافقی افزون بر 21 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی در گیلان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30436 2017-7-13 30436 http://www.itpnews.com/media/image/1368/0/0/60/zorat-new03.jpg?t=643b1519e24eef6fc00f6c599b0513a5 مدیر روابط عمومی تعاون روستای کشف و توقیف ۲۱۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی غیر مجاز در قزوین http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30435 2017-7-13 30435 http://www.itpnews.com/media/image/1366/0/0/60/ghatebandi-morgh-new01.jpg?t=56087bbc418620fc85da471d2454911c رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ق پیشرفته‌ ترین مزرعه مرغ مادر گوشتی کشور آماده افتتاح شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30434 2017-7-13 30434 http://www.itpnews.com/media/image/1364/0/0/60/salon-morghdai-new02.jpg?t=9ab19362a8f2d44c54669a178346fd13 مزرعه مرغ مادر گوشتیپیشرف اوج‌ گیری قیمت مرغ در گرمای تابستان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30433 2017-7-13 30433 http://www.itpnews.com/media/image/1362/0/0/60/morgh-forosh-new02.jpg?t=52fa2242bf2325a0b60f60bc76e50e54 همه‌جور گران شدن مرغ را در سا کشور امروز با کمبود مرغ مواجه نیست http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30431 2017-7-12 30431 http://www.itpnews.com/media/image/1370/0/0/60/koshtargah-new02.jpg?t=cfde4126206554a5894592def4c8326c مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور بی احتیاطی دامداران از مهمترین دلایل وقوع آتش سوزی در مراتع است http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30430 2017-7-12 30430 http://www.itpnews.com/media/image/1356/0/0/60/atash-sozi-new01.jpg?t=e3580bc8ebcdd6640c447cc2bca4ab4c مدیرکل حفاظت محیط زیست کارخانه‌های خوراک دام با ۳۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30429 2017-7-12 30429 http://www.itpnews.com/media/image/1354/0/0/60/karkhane-khorak-07.jpg?t=bd223998051121a7ff75321f26bcd91c یک عضو اتحادیه تعاونی‌های کار مصرف سالانه ۹ میلیون تن خوراک طیور در کشور http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30428 2017-7-12 30428 http://www.itpnews.com/media/image/1352/0/0/60/khorak-new11.jpg?t=e823f52367831fd9e95993630dacdc2e معاون وزیر جهاد با بیان اینکه تخصیص مواد اولیه صنعت خوراک دام تسهیل می شود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30427 2017-7-12 30427 http://www.itpnews.com/media/image/1350/0/0/60/rokni-new03_1.jpg?t=1765376c75d7f3d8a2811f05d30e8645 معاون امور دام وزارت جهاد کشا برخورد دامپزشکی قزوین با دست‌ فروشان آلایش دامی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=30424 2017-7-12 30424 http://www.itpnews.com/media/image/1348/0/0/60/koshtargah-new17.jpg?t=633fcdf62764849edb0344b637db0f71 مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گ