Our Sponcors

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۵/۱۰/۲۹1000011600105500105509865718780719470

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 10,00010,10010,05014:55
خوزستان 11,50011,60011,55014:55
خراسان رضوی 10,50010,60010,55014:56
فارس 10,00010,10010,05014:56
میانگین 10,55010,550
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار یونجه

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل