Our Sponcors

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۵/۱۰/۲۹10000126001138801145011786106401092310531

جدول قیمت گندم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول داخلیخارجی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 12,50012,60012,55014:52
زنجان 11,70011,90011,80014:52
سمنان 10,00010,50010,25014:54
بندر امام 10,80011,10010,95017:54
میانگین 11,53310,95011,388
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار گندم

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل