Our Sponcors

قیمت کنجاله تخم پنبه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله تخم پنبه ۹۵/۱۰/۲۹13450148001412501412514181142741431314461

جدول قیمت کنجاله تخم پنبه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول قزاقترکمن میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
خراسان رضوی 14,70014,80013,45013,55014,12516:51
میانگین 14,75013,50014,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار کنجاله تخم پنبه

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار کنجاله تخم پنبه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل