Our Sponcors

قیمت کربنات کلسیم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کربنات کلسیم ۹۵/۱۱/۲6007006500650650650650557

جدول قیمت کربنات کلسیم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول کربنات کلسیم میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 60070065016:27
گلستان 60070065016:27
میانگین 650650
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار کربنات کلسیم

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار کربنات کلسیم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل