Our Sponcors

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۵/۱۰/۲۹295030002975029752663292527604518

جدول قیمت کاه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 2,9503,0002,97514:57
میانگین 2,9752,975
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار کاه

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل