Our Sponcors

قیمت پودر چربی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پودر چربی ۹۵/۱۱/۲46500495004800004800046400365003686637072

جدول قیمت پودر چربی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول خالص میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 48,50049,50049,00015:12
بندر عباس 46,50047,50047,00015:15
میانگین 48,00048,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار پودر چربی

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار پودر چربی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل