Our Sponcors

قیمت پودر ماهی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پودر ماهی ۹۵/۱۱/۲22000680003966703966739667401673962940116

جدول قیمت پودر ماهی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول جنوبکيلکاترکیبی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
گيلان 34,00039,00046,00068,00022,00029,00039,66714:50
میانگین 36,50057,00025,50039,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار پودر ماهی

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار پودر ماهی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل