Our Sponcors

قیمت متیونین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
متیونین ۹۵/۱۰/۲۹1360001370001365000130925129539141100144676215734

جدول قیمت متیونین در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول ایوانیک دگوسا - %۹۹ میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 136,000137,000136,50015:47
میانگین 136,500136,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار متیونین

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار متیونین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل